Kontakti

Latvijas Dermatovenerologu asociācija

Kontakti
Prezidents, Dr.hab.med., profesors Andris Rubins
e-pasts: [email protected]
mob.: (+371) 29481725
fakss: 67361615

Sekretāre Dr. Ilze Jākobsone
e-pasts: [email protected]
mob.: (+371) 29438454

Informāciju ievietošanai LDVA mājas lapā sūtiet uz e pastu: [email protected].

Rekvizīti
Latvijas Dermatovenerologu asociācija
Pērses ielā 14-3, Rīga, LV-1011, Latvija
Reģ. Nr. 40008099872
AS Swedbank
S.W.I.F.T. HABALV22
Konts: LV65HABA0551012972015

Adrese
Pērses ielā 14-3, Rīga, LV-1011, Latvija